Áramfogyasztás-mérő készülék (Cost Control 3000)

HomeMinden ami zöld

Áramfogyasztás-mérő készülék (Cost Control 3000)

Leírás A készülék segít kordában tartani az elektromos fogyasztással kapcsolatos költségeket. Az áramfogyasztás-mérőt az elektromos készülék és a

Energiatakarékosság
A Varázslatos Világ a Hidrogén Mögött
Özönvíz a világ tetején

Leírás

A készülék segít kordában tartani az elektromos fogyasztással kapcsolatos költségeket. Az áramfogyasztás-mérőt az elektromos készülék és a hálózati konnektor közé kell becsatlakoztatni. Megméri a rácsatlakoztatott fogyasztó pillanatnyi teljesítményét, és az áramdíj megadása után kiszámítja, hogy mennyibe kerül a mért elektromos készülék folyamatos üzemeltetése egy napra, egy hétre, egy hónapra vagy egy évre vonatkoztatva. Változó fogyasztású készülék, pl. hűtőszekrény esetében hosszabb ideig tartó, folyamatos méréssel lehet megállapítani az üzemeltetés költségét. A beépített elemnek köszönhetően a készülék használaton kívül is, hosszú időn át eltárolja az adatokat.

Használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

Az áramfogyasztás-mérő készülék az elektromos készülékek fogyasztási adatainak mérésére és elemzésére szolgál. Az áramfogyasztás-mérőt egyszerűen a dugaszoló aljzat és az elektromos készülék közé dugaszoljuk, ezért külön szerelésre nincs szükség. Csak 230 V/AC névleges feszültségű és védőföldeléssel ellátott, általánosan használt dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva használható. A 3680 watt maximális névleges teljesítményt nem szabad túllépni.

A költségszámításhoz megadható az aktuális elektromos tarifa. A készülék ennek alapján napi/havi/évi költségprognózist állít fel. A fogyasztási adatokat a készüléken a dugaszoló aljzattól függetlenül be lehet állítani, és a kijelzőn le lehet olvasni. Ehhez a készülékben két gombelem van. A gombelemek aktiválásához a készülék hátulján kilógó műanyag elemvédőt kézzel el kell távolítani. A működtetés csak a megadott elemtípussal megengedett.

A készülék hivatalosan nincs hitelesítve, ezért elszámolási célra nem használható. Az áramfogyasztás-mérőt nyitott állapotban, nyitott, vagy hiányzó elemtartó rekeszfedéllel nem szabad használni. Nedves helyiségben és szélsőséges környezeti viszonyok mellett sem szabad használni. A fent leírtaktól eltérő használatnál a termék sérülhet, és használata rövidzárlat, tűz és áramütés veszélyével járhat együtt. A terméket tilos módosítani, átépíteni. Olvassuk át figyelmesen a kezelési útmutatót és őrizzük meg későbbi fellapozás céljából.

Biztonsági tudnivalók

E kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károsodásnál elvész a garancia. Következményi károkért semmiképpen sem felelünk. A szakszerűtlen kezelésből, a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem felelünk. Ilyen esetekben érvényét veszti a garancia is.

A mellékelt jel a kezelési utasításban fontos utasításokra hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni.
A készülék CE konform, megfelel az európai irányelveknek.
A készülék csak száraz, védett környezetben működtethető.

CAT II. A készülék a II érintésvédelmi osztálynak megfelelően olyan készülékeken való alkalmazásra megfelelően van kialakítva, amelyek hálózati dugaszolóval csatlakoznak az elektromos hálózathoz. Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból a termék önkényes átépítése és/vagy átalakítása nem megengedett. Vegyük figyelembe az áramfogyasztás-mérőhöz csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és kezelési útmutatóját is. Ne érintsük meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. Életveszélyes elektromos áramütés veszélye áll fenn. A készülék gyerek kezébe nem való, nem játékszer. A készülék működés közben felmelegszik, gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. A készülék házát ne takarjuk le. Hirtelen hőmérséklet-változás után ne vegyük a műszert azonnal használatba, mert a lekondenzálódott pára tönkre teheti. Várjuk meg, amíg felveszi a környezet hőmérsékletét.

A doboz tartalma

 1. Áramfogyasztás-mérő készülék
 2. 2 gombelem, LR44 vagy annak megfelelő típus (a készülékbe beszerelve)
 3. Magyar nyelvű használati útmutató

Kezelőelemek

 1. Védőérintkezős dugaszolóaljzat gyerekbiztonsággal
 2. Kezelő- és beállítógomb „▼” (lefelé)
 3. Kezelő- és beállítógomb „▲” (felfelé)
 4. Kijelző: „alsó” kijelző mező
 5. Kijelző: „bal” kijelző mező
 6. Kijelző: „jobb” kijelző mező
 7. Hátoldali elemtartó rekesz
 8. „SET” gomb, a paraméterek beállításához
 9. Kezelő- és beállító gomb „●” (megerősítés)

Kijelzett adatok és szimbólumok

Felfelé szimbólum
Lefelé szimbólum
Megerősítés szimbólum
SET Beállítás
MAX Maximális érték jelzés
POWER FACTOR CosFi teljesítménytényező kijelzése
TOTAL Összesen
COST Költség jelzése
TIME Az elektromos fogyasztó tényleges üzemideje (ez időszakosan üzemelő készülékek, pl. hűtőszekrény esetében hasznos kiegészítő információ)
FORECAST Számított költség-előrejelzés*
DAY Egy napra vonatkozó költség-előrejelzés*
MONTH Egy hónapra vonatkozó költség-előrejelzés*
YEAR Egy évre vonatkozó költség-előrejelzés*
V Volt (elektromos feszültség egysége)
A Amper (az áramerősség mértékegysége)
Hz Hertz (a frekvencia mértékegysége)
W Watt (a hatásos teljesítmény mértékegysége)
COS Teljesítménytényező (a feszültség és az áramerősség közötti fáziseltolódás tényezője)
kWh Kilowattóra (elektromos munka egysége, az egy óra alatt elfogyasztott elektromos energia)

*A számított költség-előrejelzés 24 órányi mérés után aktiválódik.

Üzembe helyezés

Elemek behelyezése/cseréje

Az első üzembe helyezés előtt az átlátszó, műanyag elemvédőt el kell távolítani. Ha a kijelző nem jelez értéket gomb megnyomásakor, a gombelemeket ki kell cserélni. Az elemek révén a beállított paraméterek és mért értékek kihúzott állapotban is fennmaradnak.

Az elemtartó rekeszt (7) csak az aljzatból kihúzott készüléken szabad felnyitni. Vegyük ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használjuk, a kifutásból eredő károk elkerülésére – még a kifutásmentes elemek is okozhatnak korróziót. Kifutott, sérült elemek marási sérüléseket okozhatnak. Az elemeket ne hagyjuk szanaszét heverni, a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Ilyenkor azonnal forduljunk orvoshoz. Kerüljük el az elemek rövidzárlatát. Ne dobjuk tűzbe őket. Az elemeket robbanásveszély miatt nem szabad feltölteni!

Az elemek behelyezését/cseréjét a következőképp végezze:

Húzza ki a készüléket a dugaszoló aljzatból és távolítsa el a hozzá csatlakozó kábelt. Csavarja ki a hátul lévő két elemtartó rekesz csavart. Óvatosan vegye le a fedelet. Helyes polaritással helyezzen be két új, azonos típusú gombelemet az elemtartó rekeszbe. Mindkét elem pozitív pólusa kifelé kell nézzen. Helyezze vissza és csavarozza vissza gondosan az elemtartó rekesz fedelét.

Kijelző

A kijelző három részre van felosztva, hogy minél több paramétert tudjon egyidejűleg jelezni. A paramétereket az egyes kijelzőmezőkön belül a ▲, ▼ és ● gombokkal kapcsoljuk át. A gombokon lévő rács szimbólumok a kijelző mezőn lévő elhelyezkedésre utalnak. Az egyes gombok minden egyes megnyomása a kijelzőt tovább lépteti.

A ▲ gomb a bal felső kijelző tartományt kapcsolja át.

A ▼ gomb a jobb felső kijelző tartományt kapcsolja át.

A ● gomb az alsó kijelző tartományt kapcsolja át.

Az áram tarifa és az áramerősség vagy a teljesítmény határértékének beállítása

A kijelző alsó és jobb felső mezőjében az egyes paramétereket egyedileg lehet beállítani. A paraméterek csak egymás után állíthatók be. Ügyeljünk, hogy a kijelzőben mindig a szükséges paraméter legyen kiválasztva. A beállítás automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen keresztül nincs billentyű művelet. Az áramfogyasztás-mérőn egyedileg beállíthatja az áramtarifát (költség/kWh) és az áramerősség (A) vagy a teljesítmény (W) riasztási határértékét. A beállított áramerősség vagy teljesítmény érték túllépésekor hangjelzés hallható.

Áramtarifa beállítása

A ▼ gomb többszöri megnyomásával válassza ki a W jelzést a kijelző jobb felső mezőjében. Ezután a ● gomb többszöri megnyomásával válassza ki a COST/kWh € jelzést a kijelző alsó mezőjében. A SET gombbal nyissa meg a beállítás menüt. Az első számjegy villog. A ▲ és a ▼ gombokkal módosíthatja a számjegy értékét. A SET gomb megnyomásával a következő számjegyet módosíthatja. A beállítást a ● gomb megnyomásával vagy 10 másodperces várakozással véglegesítheti. Mivel a tizedespont előtt csak egy számjegy szerepel, nem lehetséges kétszámjegyű forint értéket megadni. Ezért azt javasoljuk, hogy a forint érték tizedét állítsa be (pl. 50 Ft/kWh helyett 5 Ft/kWh-t), és a teljes költség leolvasásakor szorozza meg tízzel a mutatott értéket.

Áramerősség vagy teljesítmény riasztási határértékének beállítása

A ● gomb többszöri megnyomásával válassza ki a TOTAL kWh jelzést a kijelző alsó mezőjében. A ▼ gomb többszöri megnyomásával válassza ki az OVERLOAD jelzést a kijelző jobb felső mezőjében. A SET gombbal nyissa meg a beállítás menüt. A legutóbb beállított mértékegység (W vagy A) villog. A ▲ vagy a ▼ gombokkal átválthatja a mértékegységet. A SET megerősíti a választást, és továbbkapcsol a számérték bevitelre. Az első számjegy villog. A ▲ és a ▼ gombokkal módosíthatja a számjegy értékét. A SET gomb megnyomásával a következő számjegyet módosíthatja. A beállítást a ● gomb megnyomásával vagy 10 másodperces várakozással véglegesítheti.

Kezelés

Túlterhelés esetén a termék károsodhat. Ebben az esetben elvész a garancia. Nem szabad több áramfogyasztás-mérő készüléket egymásba dugni. A készülék nincs engedélyezve robbanásveszélyes környezetben való használatra. Kerülje az erős mágneses mezők közelségét. Ne tegye ki ütéseknek, erős rázkódásoknak, tartós közvetlen napsugárzásnak.

Csatlakoztasa a mérőműszert egy védőérintkezővel ellátott 230 V-os, váltakozó feszültség háztartási dugaszoló aljzathoz. A mérni kívánt elektromos készülék legyen teljesen kikapcsolt állapotban. Dugja be az elektromos készülék dugaszolóját a műszer védővezetékkel ellátott aljzatába (1). Kapcsolja be az elektromos készüléket, és várjon néhány másodpercig, amíg a mérőműszer az első adatokat jelzi. A kezelőgombokkal a következő kijelzések között kapcsolhat át:

Bal felső kijelző

A ▲ gomb megnyomásával választhat a pillanatnyi hálózati feszültség (V), hálózati frekvencia (Hz) ill. teljesítménytényező (POWER FACTOR) megjelenítése között.

Jobb felső kijelző

A ▼ gomb megnyomásával választhat a pillanatnyi teljesítmény (W), legnagyobb mért teljesítmény (MAX W), teljesítmény vagy áramerősség riasztási határérték (OVERLOAD W vagy A, beállítástól függően), számított költség előrejelzés (FORECAST DAY/MONTH/YEAR, a nap/hónap/év átkapcsolás a SET gombbal történik), áramfelvétel (A) és a legnagyobb mért áramfelvétel (MAX A) között.

A kijelzőn a MAX értékeket a SET gomb kb. 3 másodperces megnyomva tartásával törölheti a memóriából. Egy rövid hangjelzés igazolja a törlési műveletet.

Alsó kijelző

A ● gomb kapcsolja át az alsó kijelző mező funkcióit. Minden megnyomással a kijelző egy lépéssel tovább kapcsol: összes energiafogyasztás, áram tarifa, összes áramköltség, összes üzemidő.

A megjelenő „TOTAL TIME” funkcióban az összes üzemidő törölhető. Ehhez a jobb felső kijelzőt (6) állítsuk „A” állásba és tartsuk a SET gombot kb. 3 másodpercig megnyomva. Egy rövid hangjelzés igazolja a törlési műveletet.

Tisztítás és ártalmatlanítás

Tisztítás céljából mindig húzzuk ki a csatlakozóból a készüléket. A házát vegyszer használata nélkül száraz, antisztatikus tisztítókendővel tisztítsuk.

A használhatatlanná vált készüléket az érvényes törvényes elírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. Tilos őket a háztartási szemét útján ártalmatlanítani.

Használt elemek ártalmatlanítása

A végfelhasználó köteles minden elhasznált elemet és akkumulátort a gyűjtőhelyen leadni. Tilos a háztartási szemétbe dobni.

Műszaki adatok

Paraméter Érték Pontosság
(23°C±5°C-nál)
Feszültség 230 V/AC 50 Hz
Saját teljesítményfelvétel <1 W
Max. teljesítmény / áram 3680 W / 16 A
Feszültség (V) mérési tartomány 190 – 276 V ± 3%
Áramerősség (A) mérési tartomány 0,005 – 16,00 A ± (3% + 0,01 A)
Tényleges teljesítmény (W) mérési tartomány 1 – 3680 W ± (3% + 2 W)
Frekvencia (Hz) mérési tartomány 45 – 65 Hz ± 2 Hz
kWh mérési tartomány 0,00 – 9999,99 kWh ± (5% + 0,1 kWh)
Teljesítménytényező mérési tartomány 0,70 – 1,00 ± 0,1
(>1A, szinusz, 50-60 Hz)
Gombelem 2×LR44
Méret 130×63×80 mm
Súly kb. 160 g
Környezeti feltételek 5 – 40°C / max. 90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó). 2000 m tengerszint feletti magasságig használható.

COMMENTS